Támogatási szerződés letöltése

Fotógaléria

Kedvezményezett: Nagytálya Község Önkormányzata

Projekt címe: Háziorvosi rendelő épületének felújítása és korszerűsítése Nagytályán

Azonosító: TOP-4.1.1-15-HE1-2016-00003

Támogatás összege: 10 571 200,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A tervezett befejezése dátuma: 2018.06.30.

 

A projekt átfogó célja az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Nagytályán, melynek keretében a lakosság jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzájutását, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozását tűztük ki átfogó célként. Általános cél, az egészségügyi alapszolgáltatások vonzóvá tétele az infrastruktúrafejlesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával. A projektjavaslat célja a nagytályai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése, az intézmény szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítésével, az egyes célcsoportok hozzáférésének esélyegyenlőtlenségének csökkentésével.

Nagytálya Községben elengedhetetlenné vált a háziorvosi rendelő felújítása és korszerűsítése, és az épület akadálymentesítése.

Nagytályán a Felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás, iskola és ifjúság egészségügyi (szakmakód: 6303) területi ellátási kötelezettséggel 2012. évtől a Beregszászi Medicenter Kft., Dr. Beregszászi Viktor vezetésével látja el. A háziorvosi rendelő Nagytálya, Napsugár utca 37. szám (hrsz: 201/2) alatti telephelyen található. A praxis betöltött, a vegyes körzet ellátottainak száma 1.163 fő.

A projekt keretében fejlesztendő orvosi rendelő épülete a Nagytályán község belterületén, a Napsugár utca 37. számú, 201/2 hrsz-on található. Az épület nettó alapterülete 141,75 m2. Az épület földszintes kialakítású, a szerkezete leromlott állapotú, az érvényben lévő OTÉK előírásainak nem felel meg. Nem biztosított az épületnek fogyatékosok általi használhatósága, valamint az energetikai követelményeknek sem tesz eleget. A 1997. évi LXXVIII. Törvény 9§ értelmében közhasznú építményről van szó, mely ellátást szolgáló funkciót tartalmaz- építmény esetében mindenki számára biztonságosan és akadálymentesen megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie. Tervezési program szerint az épületet fel kell újítani, azaz el kell készíteni az épület homlokzati hőszigetelését, födémszigetelés, a nyílászárók cseréjével együtt. Az épület meglévő funkciói annyiban változnak, hogy a váróból nyíló egyik előteret és a WC-t akadálymentesítjük, és az épületbe való bejutást úgy biztosítjuk, hogy a bejárati ajtókat küszöbmentes és akadálymentes közlekedésre alkalmas ajtókra cseréljük ki. A hőszigetelés valamint a nyílászáró csere biztosíték arra, hogy az épület fűtési számlája csökkenthető. Az épület előtt az önkormányzat közterületén a parkoló biztosított.

Az épület felújítása során az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait figyelembe véve, az épület energiahatékonysági szempontból eléri a minimálisan megkívánt „DD”-korszerűt megközelítő kategóriát, az épület energetikai besorolása több fokozatot javul.

A fejlesztéssel jelentősen javul az ellátás színvonala és munkahelyi körülmények az új épületben dolgozók, a fogyatékkal élők és valamint a település és a környező települések teljes lakossága számára is. A projekt közvetlenül hozzájárul a nők és férfiak, fiatalok és idősek az egészséges és fogyatékkal élő emberek közti esélyegyenlőség megteremtéséhez.

Pályázatok

 

 

 

 

2024. július 23. kedd
Lenke, Borisz
04:0319:26

Holnap
Kinga, Kincső, Kerka
napja lesz.